Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice

Potaknuti problemima koje su s nama dijelili članovi naših grupa uzajamne psihičke podrške, osjetili smo potrebu da se članovima grupa omogući i psihoterapijska pomoć. S tim u vezi pokrenuli smo edukativno iskustvene psihoterapijske radionice koje se od rujna 2017. održavaju svaku srijedu od 19,00 – 21,00.  Psihoterapijski rad vodi gestalt psihoterapeutkinja Ljiljana Marinac. Stav da … Nastavi čitati Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice