Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice

Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice

Potaknuti problemima koje su s nama dijelili članovi naših grupa uzajamne psihičke podrške, osjetili smo potrebu da se članovima grupa omogući i psihoterapijska pomoć. S tim u vezi pokrenuli smo edukativno iskustvene psihoterapijske radionice koje se od rujna 2017. održavaju svaku srijedu od 19,00 – 21,00.  Psihoterapijski rad vodi gestalt psihoterapeutkinja Ljiljana Marinac.

Stav da promijene uvijek kreću od nas samih i tada se kao valovi prenose na našu okolinu, predstavlja i našu nit vodilju. Rad na sebi, osvještavanje svojih obrazaca u razmišljanju i ponašanju i preuzimanje odgovornosti, je ono što radimo srijedom navečer već godinama. Rad se temelji na principima gestalt psihoterapije.

Grupa se sastoji od stalnih članova, koji kontinuirano dolaze na grupe uzajamne psihičke podrške, pa su osvjestili potrebu za dodatnim radom na sebi. Grupa je otvorena i za nove članove željne rada na sebi. Prije uključivanja u rad Grupe novi članovi prolaze kroz individualne konzultacije s psihoterapeutkinjom. Svrha konzultacija je upoznavanje novog člana s tehnikama rada na Grupi i stjecanje uvida u njegove kapacitete. Nakon provedenih konzultacija psihoterapeutkinja najavljuje novog člana Grupi. Odluku o uključivanju novog člana u Grupu zajednički donose stalni članovi Grupe i psihoterapeutkinja.

Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice:
Info: Ljiljana Marinac 095 395 5644
Svake srijede od 19,00 – 21,00
Ulica grada Vukovara 16, Zagreb

PSIHOTERAPEUT LJILJANA MARINAC-PSIHOLOŠKA POMOĆ-SAVJETOVANJE