Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice

Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice

Potaknuti problemima koje su s nama dijelili članovi naše grupe uzajamne psihičke podrške "Od supatnika do suputnika", osjetili smo potrebu da se članovima grupe omogući i psihoterapijska pomoć.

S tim u vezi pokrenuli smo edukativno iskustvene psihoterapijske radionice koje se od rujna 2017. održavaju svaku srijedu od 19,00 – 21,00.  Psihoterapijski rad vodi gestalt psihoterapeutkinja Ljiljana Marinac.

Stav da promijene uvijek kreću od nas samih i tada se kao valovi prenose na našu okolinu, predstavlja i našu nit vodilju. Rad na sebi, osvještavanje svojih obrazaca u razmišljanju i ponašanju i preuzimanje odgovornosti, je ono što radimo srijedom navečer već treću godinu. Rad se temelji na principima gestalt psihoterapije.

Grupa se sastoji od stalnih članova, ali je otvorena i za nove članove željne rada na sebi.

Edukativno iskustvene psihoterapijske radionice:
Svake srijede od 19,00 – 21,00
Prostorije Mjesnog odbora Prečko,
Prečko 2a, Zagreb