8. međunarodni transdisciplinarni simpozij “Bioetika i aporije psihe” – 9. & 10. svibnja 2024.

8. međunarodni transdisciplinarni simpozij “Bioetika i aporije psihe” – 9. & 10. svibnja 2024.

Imamo datume za:

👉8. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe👈

Ovogodišnje glavne teme skupa su:

– kultura empatije i mentalno zdravlje;
– filozofska praksa usmjerena na rad s posebnim skupinama;
– egzistencijalna psihoterapija u suvremenom kontekstu;
– unapređenje i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici.
Na fakultetu filozofije i religijskih znanosti već su pripremili poziv za slanje sažetaka sa svim detaljima koje možete pogledati kliknuvši na link: