Borba za mentalno zdravlje u Centru za kulturu Trešnjevka

Borba za mentalno zdravlje u Centru za kulturu Trešnjevka

Slijedeći nizozemski primjer inkluzivnog liječenja mentalnih poremećaja uz sudjelovanju cijele zajednice, i Hrvatska je odlučila pokrenuti raspravu o toj temi. Tako će konferencija Client in the Centre, uz stručnu raspravu psihijatara, psihologa i predstavnika vlasti, kroz predavanja i radionice ukazati na nekoliko inovativnih alata i modela pristupa osobama sa psihosocijalnim izazovima.

Više informacija na: http://www.zagreb.info