Dobro došli/e k sebi

Dobro došli/e k sebi

Intervencija u javnom prostoru - instalacija Dobro došli/e k sebi!

Na zelenoj površini postavit će se odškrinuta oslikana vrata s dovratnikom iza kojih su smještene u krug postavljene klupe također oslikane i ispisane pozitivnim afirmacijskim porukama na temu zajedništva, različitosti, interakcije, komunikacije, humanizma.

Očekivani doprinos ove instalacije je stvaranje poticajnog mjesta  za komunikaciju unutar javnog prostora.