Rezultati i izazovi

Još sitno brojimo do završetka provedbe projekta i ponosni smo na dosada ostvarene rezultate.
U provedbi aktivnosti sudjelovao je puno veći broj osoba pripadnika ciljnih skupina nego što smo planirali i iskazali jer nisu svi bili spremni dati dokaznu dokumentaciju. Prikupljanje dokaza o pripadnosti ciljnim skupinama i pokazatelja za osobe s invaliditetom zbog teškoća mentalnog zdravlja i članova njihovih obitelji pokazao se kao veliki izazov.
Budući da su ljudi obilježeni dijagnozama psihičkih bolesti sustavno stigmatizirani i zaplašeni potencijalnim progonom (oduzimanje poslovne sposobnosti, mjere prisile pri hospitalizaciji) traženje dokazne dokumentacije u većem broju doživljavaju su kao sistemsku prijetnju.
Izazovima usprkos u 6 županija kontinuirano radi 8 grupa peer podrške, a konzultacije za facilitatore tih grupa održavaju se redovito.

Edukacije i radionice

U drugoj polovini srpnja proveli smo intenzivnu petodnevnu online Edukaciju za peer stručnjake i također petodnevnu Radionicu izrade Osobnog plana oporavka. Kao rezultat te edukacije u ovoj fazi provedbe projekta u 3 županije su oformljena i djeluju 4 Mobilna peer tima, dok su u 2 županije još 3 mobilna tima u postupku oformljivanja i ubrzo će započeti s radom.
U rujnu smo organizirali dopunsku terensku edukaciju i konzultacije za peer stručnjake u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu koju je provela nizozemska stručnjakinja peer rada Cassandra Barkman članica Functional Assertive Community Treatmant (F-ACT) mobilnog tima.

Priručnik za peer podršku

Zbog velikog interesa koji su polaznici iskazali za peer pristup i metodologiju koja je kod nas još uvijek slabo poznata dali smo sebi u zadatak izraditi Priručnik za peer podršku. Tijekom priprema i izvođenja edukacije ogroman dio posla bio je upravo priprema edukativnog materijala koji kod nas kao takav nije postojao. Tijekom edukacije taj materijal je prošao test, neke smo dijelove prilagodili i promijenili u „hodu“ sukladno potrebama i reakcijama polaznika.
Veliki dio posla u mjesecu listopadu odnosi se na uređivanje, lektoriranje, prevođenje, dopunjavanje,msistematiziranje edukativnog materijala kako bi proizveli Priručnik prvi takav u Hrvatskoj prilagođen potrebama naših korisnika u svojim lokalnim zajednicama.