Koji ludi tjedan

Koji ludi tjedan

Od 5. do 12. rujna 2012. održali smo tjedan dijaloga i edukacije o psihičkoj raznolikosti pod nazivom „Koji ludi tjedan!“

Prezentirali smo tada novoosnovanu udrugu Ludrugu, ugostili Will Halla i Moosu Salie-a (poznate svjetske aktiviste na polju zaštite mentalnog zdravlja i ljudskih prava).
Održan je dvodnevni facilitacijski trening i radionica Procesno orijentirane psihoterapije u trajanju 3 dana.

Zainteresirani su  sudjelovali na tribini i javnim predavanjima te pogledali dva filma, Otvoreni dijalog i Čujenje glasova, a potom sudjelovali u diskusiji.