Konferencija: Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?

Konferencija: Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?

Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježava se 10. listopada i odlična je prilika za podizanje svijesti o problemima, ali i važnosti očuvanja i promicanja dobrobiti mentalnog zdravlja.

U Hrvatskoj nije razvijen sustav brige o mentalnom zdravlju u zajednici, niti sustav podrške osobama sa psiho-socijalnim teškoćama nakon njihovog bolničkog liječenja, odnosno sustav koji će spriječiti prekomjerne hospitalizacije i različite oblike prisilnih postupanja prema ovoj skupni osoba s invaliditetom. Zbog nepostojanja izvanbolničkog sustava liječenja i usluga u zajednici koje bi predstavljale potporu samostalnom življenju i funkcioniranju te nedostatka rehabilitacije dolazi do njihovih višestrukih hospitalizacija, stigmatizacije, gubitka radne sposobnosti i posljedično do izdvajanja iz zajednice radi liječenja ili smještaja u domove socijalne skrbi, a potom i do učestalog lišavanja poslovne sposobnosti.

Svjetska zdravstvena organizacija u svom Svjetskom izvješću o zdravlju još 2001. godine naglasila je da se sve usluge mentalnog zdravlja za djecu i odrasle osobe trebaju integrirati u opće zdravstvene i socijalne usluge u zajednici kako bi se ostvarili sustavi zdravstvene skrbi koji poštuju prava i koji su troškovno učinkoviti. Segregirane ustanove koje imaju za cilj dugoročnu skrb nad osobama sa psihosocijalnim invaliditetom, jednako kao i velike psihijatrijske bolnice, ne bi trebalo više podržavati i širiti kao modele politika i usluga za mentalno zdravlje.

Sukladno tome predstoji prijelaz s bolničkog liječenja na razvoj integriranih mreža usluga mentalnog zdravlja u zajednici usmjerenih na oporavak i uvođenje multidisciplinarnih mobilnih timova čiji će članovi biti i osobe s iskustvom oporavka.

Kako bi podržala ovaj proces, Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Udrugom za psihosocijalnu pomoć „Susret“ i Udrugom „Ludruga“ 10. listopada 2019. u Hotelu Panorama Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 u Zagrebu održava konferenciju pod nazivom „Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?“

Ovom Konferencijom želimo inicirati platformu za umrežavanje različitih dionika neophodnih za međusektorsku suradnju u području mentalnog zdravlja u Republici Hrvatskoj i na taj način promicati ciljeve definirane Twinning projektom “Osiguravanje optimalne skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja” (2016.-2017.) - unapređenje zaštite mentalnog zdravlja kroz jačanje kapaciteta u zajednici i unapređenje javnog znanja o problemima mentalnog zdravlja.

Podsjećamo da su Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Pravobranitelj za djecu i Pravobranitelj za osobe s invaliditetom na kraju Twinning projekta „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s problemima mentalnog zdravlja“ preuzeli odgovornost za implementaciju ciljeva i smjernica projekta usmjerenih jačanju preostalih kapaciteta za zdravlje te oporavak osoba s mentalnim poremećajima.

Stoga je Konferencija prilika da na jednom mjestu saznamo što smo do danas ostvarili od zadanih ciljeva, detektiramo jače strane svakog sektora te potaknemo stvaranje zajedničke platforme za razvoj integrirane i izvaninstitucionalne skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja.

Program
Konferencije: „Mentalno zdravlje! Modeli oporavka u zajednici. Gdje smo?“