Predsjednica naše udruge Vlatka Ročić Petak član je odbora EUCOMS-a

Predsjednica naše udruge Vlatka Ročić Petak član je odbora EUCOMS-a

Što se krije iza kratice EUCOMS?

EUCOMS je mreža pružatelja usluga mentalnog zdravlja sa sjedištem u Europskoj zajednici (The European Community based Mental Health Service Providers Network).

EUCOMS mreža nastala je 2015. godine iz spoznaje da jedan od najvažnijih dionika za provedbu kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja, pružatelji usluga mentalnog zdravlja u zajednici, nisu zastupljeni na razini europske politike. Kako bi se popunila ova praznina Trimbos Intitute (nacionalni institut za mentalno zdravlje i ovisnosti u Nizozemskoj), GGZ Nederland (krovna organizacija pružatelja usluga mentalnog zdravlja u Nizozemskoj), GGZ Noord-Holland-Noord (vodeći pružatelj usluga mentalnog zdravlja u zajednici u Nizozemskoj) i EAOF (European Assertive Outreach Foundation) odlučili su se udružiti i uspostaviti mrežu EUCOMS.

Članovi EUCOMS-a dolaze iz više od 20 zemalja. Privi nacrt dokumenta o konsenzusu koji su razvili i koji opisuje temeljna načela i ključne elemente zaštite mentalnog zdravlja u zajednici, trebao bi postati temelj za provedbu, promicanje, praćenje i evaluaciju zaštite mentalnog zdravlja u zajednicama u Europi i šire.

EUCOMS ujedinjuje službe za mentalno zdravlje diljem Europe koje žele iskoristiti svoju stručnost kako bi zajednicu učinile jačom i podržale dobrobit građana. Službe za mentalno zdravlje u zajednici ključ su za poboljšanje sustava mentalnog zdravlja u Europi. Više od 50 godina podržavaju i liječe osobe s mentalnim bolestima u svom okruženju, kod kuće, na poslu, na ulici, umjesto u psihijatrijskoj bolnici. Organizacija usluga mentalnog zdravlja u zajednici razlikuje se ovisno o zemlji ili regiji u kojoj se usluge pružaju. Timovi za mentalno zdravlje u zajednici integriraju medicinske i socijalne intervencije i tvore mrežu skrbi, uključujući stanovanje uz podršku, odjele psihijatrijske bolnice, medicinske usluge primarne zdravstvene zaštite, dnevne centre ili klupske kuće, centre za mentalno zdravlje u zajednici i grupe za samopomoć.

Cilj mreže je da se kvalitetne usluge zaštite mentalnog zdravlja u zajednici implementiraju i budu dostupne korisnicima usluga u Europi i šire. Osim toga, EUCOMS djeluje kao spona između politike i prakse te pružateljima usluga daje glas u nacionalnoj i europskoj političkoj areni.

Ulaskom Vlatke Ročić Petak kao člana odbora u EUCOMS mrežu, Ludruga dobiva ulogu na svjetskom planu u izgradnji preduvjeta, modela i politike za stvaranje i održavanje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja za sve nas.