“Primjenom znanja do vlastitog imanja”

“Primjenom znanja do vlastitog imanja”

Uspješno odrađen četvrti ciklus radionica
„Primjenom znanja do vlastitog imanja“
 

Piše: Ana Župan

Izlaganjem projekata polaznika završio je četvrti ciklus besplatnih radionica „Primjenom znanja do vlastitog imanja“. Organiziralo ga je Hrvatsko slavističko društvo u suradnji s Centrom za kulturu Trešnjevka u čijem prostoru je održan. Potporu radionici su također pružili HZZ Zagreb te Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Tijekom četiri dana polaznici su učili o tome kako izraditi projektni prijedlog za ideju koju žele provesti. Stručne predavačice koje imaju iskustva u izradi projekata, Marija Roglić i Zlata Veselinović, su educirale polaznike o projektnim metodama koje se koriste za aplikaciju projektnih prijedloga na EU fondove i programe. Govorile su i o fondovima koji su primjenjivi na projekte polaznika te su ih tako odmah uputile u daljnju izradu projektnog prijedloga. Tijekom radionica su se polaznici bolje upoznali radeći u timovima. Svi su na kraju razmijenili kontakte, već sada dogovarajući buduću suradnju. Stoga je korist ovih radionica višestruka.

Treći dan radionice je predavanje održala ravnateljica CeKaTe-a, Ljiljana Perišić. Ona je predstavila svoje iskustvo pisanja prijave, provedbe i izrade izvještaja za Europsku komisiju u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja Grundtvig. Posljednji dan je pak bio rezerviran za prezentaciju projektnih sažetaka svakog tima. Tako su timovi kroz praktični rad naučili kako lobirati, odnosno kako kvalitetno predstaviti projekt da bi uspjeli povući novac iz EU fondova za njegovu provedbu.

Cijela radionica je prošla uz puno rada, ali i zabave. Polaznici su otišli s radionica s puno praktičnog znanja koje su predavačice pružile, a koje se ne može pronaći u stručnoj literaturi. Radionicu su uspješno položile Ludrugarke i njihova volonterka pa će se i projekti Ludruge od sada lakše pisati.

 

Polaznici_razrada_grupe_projekti

  Polaznici su se grupirali u timove i skupno razrađivali projekte.

Polaznici_radionica_objašnjavanje_projekt

        Veselinović i Roglić u žaru objašnjavanja „logičke“ matrice :-).

Polaznici_lobiranje_projekt

Tim lobira za svoj projekt. 

Polaznici_priprema_za_projekt

Predavačice su imale ulogu nemilosrdne komisije te su postavljale pitanja timovima kako bi ih pripremile na realnu situaciju pri lobiranju za projekt.