Prva godina provedbe projekta „Put oporavka: Od supatnika do suputnika“

Prva godina provedbe projekta „Put oporavka: Od supatnika do suputnika“

Prva godina „Oporavka“ je iza nas. Tapšamo se sa zadovoljstvom po ramenu, svako po svome, gledajući sve provedene aktivnosti u tih dvanaest mjeseci.

Sustav „Peer to Peer podrške“  se održava i razvija i zahvaljujući radu naših vrijednih partnera:

Udruga Susret iz Zagreba daje logističku potporu osiguravanjem prostora za rad grupa peer podrške uživo. Udruge Vrapčići iz Slavonskog Broda i Stichting Koalicija za rad s psihotraumom i za mir iz  Vukovara održavaju grupe peer podrške uživo u svojim lokalnim zajednicama i tu aktivnost financiraju iz drugih projekata, a u sklopu ovog programa sudjeluju u edukaciji kroz online konzultacije za facilitatore grupa podrške.

U sklopu sustava „Peer to Peer podrške“  ostvareno je:

- 32 Grupe peer podrške za 67 korisnika u gradu Zagrebu, Slavonskom Brodu i Vukovaru;

- 140 kontinuiranih intervencija Mobilnog peer tima za psihosocijalnu podršku u zajednici za 3 korisnika i 100 jednokratnih intervencija za 16 korisnika;

- održavaju se kontinuirane Stručne konzultacije za članove Mobilnog peer tima;

- 16 Konzultacija za facilitatore Grupa peer podrške za 14 korisnika putem aplikacije Zoom.

 

Ostale aktivnosti koje su ostvarene tijekom prve godine provedbe projekta:

- održane su 2 Radionice za mlade „Mentalno zdravlje mladih u post Covid periodu“ za 17 korisnika;

- održan je 7.međunarodni simpozij Bioetika i aporije psihe;

- održana je javna manifestacija 1. sajam ludila;

- objavljeno je 231 objava na društvenim mrežama.

Tijekom prve godine provedbe projekta: „Put oporavka: Od supatnika do suputnika“ našu su se djelatnici po naputku Ministarstva zdravstva educirali u inozemstvu i ovoga su časa jedini u RH certificirani peer stručnjaci i treneri. Navedeni certifikati značajno će unaprijediti programsko područje rada naše udruge.

Ovoga trenutka u RH ne postoji niti jedna javna institucija ovlaštena za provođenje edukacije za peer stručnjake i trenere.

Kao zaključak neophodno je spomenuti da smo sve ostvarili i nastavljamo ostvarivati uz ograničena financijska sredstva, no uz neiscrpan izvor entuzijazma volje i želje za radom s ranjivim skupinama, pomoći i podršci koju naša udruga kontinuirano pruža bez obzira na okolinu i prilike koje se konstantno mijenjaju oko nas.

Smatramo da smo uvelike zakoračili u ostvarenje postavljenog cilja:

Socijalno uključivanje i osnaživanje osoba sa psihosocijalnim teškoćama (dalje: OPT) kroz dostupnost inovativnih izvaninstitucionalnih usluga te širenje mreže peer podrške u zajednici neophodne za stvaranje preduvjeta za provođenje deinstitucionalizacije.

"Programske aktivnosti provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenata u isključivoj je odgovornosti udruge i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva."