Psihosocijalni interventni timovi

Psihosocijalni interventni timovi

Tijekom 2017., zahvaljujući financijskoj potpori Grada Zagreba, započeli smo s provođenjem projekta „Psihosocijalni interventni timovi“.

Projekt je osmišljen na temelju dugogodišnjeg iskustva naših članova u pružanju uzajamne psihičke podrške stručnjaka po iskustvu (peer potpora) prilikom kojeg naši članovi volonterski pomažu drugim članovima i njihovim obiteljima.

Osjećaj srama i stigme koja prati mentalne bolesti sputava osobe koje se suočavaju s promijenjenim stanjima svijesti i članove njihovih obitelji u pravovremenom traženju pomoći, a nakon hospitalizacije osobe koje se suočavaju s izazovima mentalnog zdravlja  vraćaju se u okruženje koje nije dovoljno podržavajuće zbog nedostatne upućenosti, senzibiliziranosti, straha i stigme.

Stoga smo u partnerstvu sa Savjetovanjem Marinac, gestalt psihoterapeutkinjom Ljiljanom Marinac organizirali edukaciju i oformili psihosocijalni mobilni tim, koji se sastoji od članova udruge.  Mobilni tim po pozivu odlazi u domove osoba, intervenira u kriznim situacijama i prema potrebi članovi tima borave u obitelji dok za to traje potreba. Njihova je uloga stvoriti sigurno i tolerantno okruženje te pridonijeti boljem međusobnom razumijevanju osoba s psihosocijalnim izazovima i članova njihovih obitelji. Ključna komponenta ovog projekta je pružanje podrške obitelji u lakšem prepoznavanju i prevladavanju narušenih obiteljskih dinamika, s ciljem poboljšavanje unutarobiteljske komunikacije.