Sudjelovanje u programu: Active Citizens 4 Human Rights

Sudjelovanje u programu: Active Citizens 4 Human Rights

Active Citizens 4 Human Rights je program koji okuplja više od 50 organizacija iz zemalja korisnica fonda Active Citizens Fund i iz Norveške koje se bave pitanjima ljudskih prava.

Program traje od ožujka 2021. do ožujka 2022., a sastoji se od mjesečnih online sastanaka i završnim offline događajem u Oslu, Norveška koji će se održati u ožujku 2022., ovisno o situaciji s pandemijom.

Program organiziraju Norveški helsinški odbor (Norwegian Helsinki Committee), koji se bavi bilateralnim odnosima u ime Norveške u okviru fonda Active Citizens Fund i Zaklade za razvoj civilnog društva (The Civil Society Development Foundation) te Udruge nevladinih organizacija Norveške (Frivillighet Norge), u ime fonda Active Citizens Fund Rumunjska (Active Citizens Fund Romania).

Cilj je ovim programom pružiti priliku organizacijama iz zemalja korisnica bespovratnih sredstava Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Norveške da se okupe, nauče i razgovaraju o problemima na koje nailaze u svojim organizacijama i njihovom radu, posebno u vezi izgradnje kapaciteta za jačanje i nesputani rad nevladinih organizacija za ljudska prava.

Planirano je stvoriti platformu za učenje i razmjenu iskustava o izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija za ljudska prava te poboljšati suradnju i omogućiti partnerstvo između entiteta u Norveškoj i zemalja korisnica sredstava fonda.

Na kraju bi programa svaka organizacija trebala imati veću svijest za izgradnju kapaciteta za rješavanje pitanja ljudskih prava u svojoj zemlji kao i uvid u različite strategije koje može primijeniti za izgradnju takvih kapaciteta.

Isto tako je potrebno naglasiti da se očekuje bolja i veća suradnja među organizacijama sudionicama za moguća buduća međunarodna partnerstva.

Novosti i detalje vezane uz sudjelovanje u programu Active Citizens 4 Human Rights pratite na našoj službenoj web stranici i društvenim mrežama.