Active Citizens Fund projekti

Active Citizens Fund projekti

U svibnju 2020. smo započeli s provedbom Ad Hoc akcijskog projekta „Zagovaranje i osnaživanje osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, mapiranje potreba i razvoj usluga u novonastalim uvjetima krize izazvane pandemijom COVID 19 i potresom u Zagrebu”.

Projekt je sufinanciranom sredstvima Active Citizens Fund, ACF Hrvatska. Upravitelj Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj je konzorcij u sastavu Slagalica – Zaklada za razvoj lokalne zajednice iz Osijeka, Zaklada za ljudska prava i solidarnost – SOLIDARNA iz Zagreba, Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke i CNVOS – Centrom za informiranje, suradnju i razvoj nevladinih organizacija iz Ljubljane.

Cilj projekta je podizanje razine građanske svijesti, osnaživanje osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, te senzibiliziranje i poticanje donositelja javnih politika za poduzimanje mjera primjerenih trenutnoj krizi. Ciljane grupe su OCD, donositelji javnih politika, mediji, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja i njihovi bližnji, stručnjaci s tog područja, šira javnost.

U uvjetima krize nastale zbog pandemije COVID 19-19 i potresa u Zagrebu, osobe s teškoćama mentalnog zdravlja, među kojima je zabrinjavajući broj mladih, uskraćeni su za čitav niz usluga koje pruža institucionalna psihijatrija i pojedine udruge. Stoga je potrebna brza preorijentacija na skrb prilagođenu kriznim uvjetima.

Izuzimanjem OCD-a iz mjera za prevladavanje krize uzrokovane su velike promjene u načinu djelovanja OCD-ova. Posljedično je otežano zagovaranje, rad s korisnicima i produbljeno stanje nestabilnosti civilnog društva.

Projektne aktivnosti:

  1. Umrežavanje sa što većim brojem organizacija civilnog društva, zagovaranje važnosti djelovanja udruga u uvjetima krize, pritisak na nadležne institucije države za donošenje mjera potrebnih za neometan rad udruga.
  2. Provođenje radionica mapiranja potreba i usluga za udruge s područja mentalnog zdravlja i zainteresiranu javnost i radionica korištenja aplikacija za videokonferencije u pružanju psihosocijalne podrške. Osobama u potrebi, sudionicima radionica omogućavamo sukreiranje usluga u zaštiti mentalnog zdravlja i bolji pristup informacijama o uslugama dostupnim u njihovim lokalnim sredinama.
  3. Razvijamo novi način pružanja psihosocijalne podrške održavanjem videokonferencijskih individualnih i grupnih terapijskih susreta stručnjaka s područja brige o mentalnom zdravlju i osoba u potrebi. Pružatelji usluga i osobe u potrebi osnažuju se za korištenje novih metoda usmjerenih ka postizanju i očuvanju mentalnog zdravlja i nastavlja se suradnja i povezanost stručnjaka po iskustvu sa stručnjacima po profesiji.

Obavijesti o svim projektnim aktivnostima (inicijative, radionice, grupni susreti) pratite na web stranicama LUDRUGE - ludruga.hr ili na #ahaprojekti, #acfhrvatska