Plave priče (blue talk)

Plave priče (blue talk)

Napokon je otpočela realizacija duuugo pripremanog regionalnog projekta »Plave priče«...[Službena Facebook stranica]

Projekt Plave priče uspostavlja međusobnu komunikaciju i suradnju organizacija iz Regije koje se bave pitanjima osoba s iskustvom psihičke patnje koju nazivamo mentalna bolest, s psihijatrijskim dijagnozama, njihovom pozicijom u društvu i stigmatizacijom.

Većim dijelom financiran je od švicarske fondacije Balkan Art and Cultural Fond, a realizira se u tri grada u regiji: Beogradu, Zagrebu i Tuzli. U projekt su uključene 4 partnerske organizacije iz ovih gradova:

ERGstatus,Beograd(Srbija), nositelj projekta i umjetnički koordinator - www.ergstatus.org
Duša, Beograd (Srbija) - www.facebook.com/udruzenjedusa
NVO TK Fenix, Tuzla (Bosna i Hercegovina) - www.tkfenix.wix.com/home
Ludruga, Zagreb (Hrvatska) - www.ludruga.hr

Tema projekta su ljudska podsvjest i elementi od utjecaja na stanje svake osobe u društvu:
- Osama (intima pojedinca),
- Izlaz (društvena pravila i nesvjesno ponašanje) i
- Gomila (stihijsko ponašanje grupe).

Radom s umjetnicima iz različitih sredina i različite forme odgovaramo na ovu temu:
Boris Čakširan koreograf i redatelj, Beograd (suvremeni plesni teatar, estetika pokreta i novi scenski jezik),
Hrvoje Handl psihijatar, glumac, redatelj, Zagreb (forum teatar i direktna interakcija s publikom),
Nedim Malkočević dramski umjetnik, glumac, redatelj, Tuzla (osnovne strukture odnosa i komunikacije).

Projekt nije okrenut samo umjetničkom radu s osobama s iskustvom patnje koju nazivamo psihička bolest, tzv. »korisnicima psihijatrijskih usluga«, nego i volonterima, umjetnicima, aktivistima, društvenim djelatnicima zainteresiranim za ovakav rad u lokalnoj zajednici. čineći grupu učesnika inkluzivnom.
Rad će se javno prezentirati u lokalnim zajednicama, u formi predstava i instalacija.
U odnosu na ostale projekte i radionice koji se bave alternativnim radom sa različitim socijalnim skupinama, ovaj projekt nosi bitnu razliku u konceptualnom pristupu samom procesu i radu koji rezultira višim umjetničkim dometima. Na taj način komunikacija sa širom zajednicom postaje izazov za polemiku o stvarnom položaju ljudi koji su u stanju svoje duhovno biće javno izložiti pogledu javnosti.

Ciljevi projekta

- umjetnička suradnja udruga koje okupljaju stručnjake po iskustvu „korisnike psihijatrijskih usluga“, volontera, stručnjaka, aktivista, građana zainteresiranih za ovu temu, kao i umjetnika kroz koju će se istražiti predrasude i stigmatizacija osoba koje žive s dijagnozama mentalnih bolesti;
- prezentacija ovih pitanja široj javnosti u vidu umjetničke predstave i otvaranje javnog dijaloga;
- uvođenje izvođačkih umjetnosti kao sredstva inkluzije, forme za komunikaciju i medija za postavljanje važnih društvenih pitanja za učesnike i publiku;
- definiranje izazova kroz procese koji potiču učesnike i publiku na širenje granica zone udobnosti i suočavanje sa kompleksnijim pitanjima;
- stvaranje predstave, koja se izdvaja svojom specifičnom estetikom na generalnom tržištu kulturnih događanja i koja će tako zainteresirati širu publiku;
- obrazovanje, tj. izgrađivanje kapaciteta kod korisnika psihijatrijskih usluga za izvodjenje performansa visoke kvalitete;
- uspostava suradnje i umrežavanaje organizacija korisnika psihijatrijskih usluga u Regiji.

Provedbom projekta, kroz umjetničke forme ostvarit će se:
- otvaranje prostora za dijalog i destigmatizaciju, kako osoba s psihičkim poteškoćama tako i pripadnika drugih marginaliziranih skupina, njihova bolja uključenost i afirmacija u široj društvenoj zajednici,
- dodatni poticaj razvoju civilnog društva kroz jačanje kapaciteta i edukaciju članova nevladinih organizacija u području ljudskih prava i rada s marginaliziranim skupinama.
- jačanje lokalnih zajednica kroz inkluzivne aktivnosti,
- povezivanje, umrežavanje i jačanje udruga i organizacija civilnog društva na lokalnoj i regonalnoj razini.

AKTIVNOSTI

blue_talk_2

Beograd 26.02.-03.03.2015.
- prezentacija projekta i organizacija
- okrugli stol „Osama - Solitude“ (intima pojedinca)
- radionica, forum teatar, dr.Hrvoje Handl, psihijatar, dramski umjetnik
- predstava i tribina

Zagreb 23-28.04.2015.
- prezentacija radionice iz Beograda (H.Handl)
- okrugli stol „Izlaz - Exit“ (društvena pravila i nesvjesno ponašanje)
- radionica dramske forme, Nedim Malkočević, dramski umjetnik, umjetnički direktor Narodnog pozorišta u Tuzli
- predstava i tribina

Tuzla 11-16.06.2015.
- prezentacija radionice iz Zagreba (N.Malkočević)
- okrugli stol „Gungula - Hubbub“ (stihijsko ponašanje grupe)
- radionica, suvremeni ples i pokret, Boris Čakširan, redatelj, koreograf, dramaturg, kostimograf, aktivist
- predstava i tribina

Beograd 9. 2015. 4 dana - Bitef polifonija
- prezentacija radionice iz Tuzle sa osvrtom na čitav projekat (B.Čakširan)
- okrugli stol „To smo mi - Here we are“ i evaluacijska radionica
priprema završne prezentacije, M.Pejović, J.Rakić, J.Stojiljković i svi umjetnici koji su radili na projektu
- završna prezentacija/predstava i tribina

Beograd 11/12. 2015. 2 dana
- projekcija dokumentarnog filma o projektu
- okrugli stol „Što sutra?“
- završno druženje