“Pola sata u tuđim cipelama”

“Pola sata u tuđim cipelama”

Osjećate strah od samog približavanja psihijatrijskoj bolnici?
Strah vas je od fizičkog napada psihički bolesne osobe?

Smatrate da su psihički bolesne osobe:
- nepredvidljive
- potencijalno opasne
- čudne (trzaju se, češkaju, izvode čudne pokrete)
- agresivne

Na psihički bolesne osobe gledate sa:
- strahom
- gađenjem
- užasom
- sažaljenjem
- nelagodom

Pitate se:
- na kojoj tankoj niti visi sva vaša normalnost?
- što je pošlo krivo u glavi psihički bolesne osobe, što ako se takvo što dogodi i meni?

Osjećate:
- strah od vlastitih dubokih strahova
- krivnju zato što je njima teško i zato što ih stigmatizirate
- nelagodu, sram i želju da pobjegnete u strahu od vlastitog potencijalnog ludila

 

Ako ste na više od polovicu tvrdnji odgovorili sa DA ili ako sami pripadate stigmatiziranoj skupini
osoba koje su obilježene dijagnozom psihičke bolesti,
onda ste kandidat za sudjelovanje u forum
kazalištu ''Pola sata u tuđim cipelama''. Zamjenom uloga, odnosno hodom u tuđim cipelama na
samo pola sata istražite svoje predrasude i sučite se s njima, naučite nove tehnike samoizražavanja i
komunikacije koriste i glumačke tehnike forum teatra
pod stručnim
vodstvom Alena Oreškovića i Hrvoja Handla .

"Što je forum-kazalište?
Forum-kazalište je vrsta kazališta podtlačenih koje za cilj ima pronalaženje raznih rješenja za
određene društvene probleme.
U kratkim forum-scenama sudjeluju i glumci i gledatelji. Gledatelji su
pozvani da zamijene protagoniste kako bi pronašli rješenja ili alternacije za potlačeni lik na sceni. Ne
traži se "pravo" ili "idealno" rješenje, već je cilj istražiti što više mogućnosti. Nakon što se ljudi kroz
ovu kazališnu tehniku pokušaju poigrati sa raznim rješenjima, moguće je da će im to biti podsticaj za
djelovanje u stvarnom životu kada se suoče s istim problemom koji su imali u kazališnoj forum-sceni.