Psihičko zdravlje u zajednici – terapija po mjeri čovjeka

Psihičko zdravlje u zajednici – terapija po mjeri čovjeka

Projekt se provodi od 2013.godine do danas. Na području Zagreba se provodi i razvija u kontinuitetu zahvaljujući potporu Grada Zagreba, Ureda za zdravstvo. Kao rezultat projekta, provodimo sljedeće aktivnosti:

Suradnja s Centrom za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskim bioetičkim društvom zajedničkom organizacijom trodnevnog Međunarodnog transdisciplinarnog simpozija „Bioetika i aporije psihe“, prvi put u studenom 2017. godine s ciljem pluriperspektivnog i transdisciplinarnog povezivanja raznovrsnih korpusa znanja i iskustava, kao odgovor na deficit interdisciplinarnog dijaloga o temama psihičkog zdravlja, te poticanje pozitivnih društvenih promjena na tom području.

Suradnja s Međunarodnom udrugom studenata medicine Hrvatska/ CROMSIC (Croatian Medical Students' International Committee) sudjelovanjem na Simpoziju „Mladi i mentalno zdravlje : Slušam te“ 1. i 2. održanom u travnju i prosincu 2017. na kojem su održani: prezentacija radionice u formi predstave „S druge strane ogledala“, iskustveno edukativna radionica „Aktivno slušanje i efektivna komunikacija“ i predavanje „U kakvom su odnosu ljubav prema sebi i ljubav prema drugome?“ s ciljem senzibilizacije, edukacije i osvještavanja zajednice o problemima i potrebama osoba sa psihičkim poteškoćama kao i upoznavanje sa cjelovitim načinima  brige o psihičkom zdravlju.

Suradnja sa Srednjom medicinskom školom Vrapče u sklopu predmeta Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja. Osmišljavanje, priprema stručne literature i provođenje 9 edukativnih radionica za učenike 4.razreda.

Održana gostujuća predavanja na Studijskom centru socijalnog rada na temu zagovaranja prava i aktivizmu usmjerenom na promociji osoba s psihosocijalnim izazovima u zajednici.

Petodnevna iskustveno terapijska radionica forum kazališta s javnom prezentacijom rezultata radionice u formi predstave.

Organiziranje i provedba edukativno savjetodavnih radionica „Što čini psihoterapija u službi moga zdravlja“ sa svrhom educiranja i upoznavanja polaznika sa psihoterapijskom praksom

Organiziranje i provedba treninga i grupnog savjetovanja za 7 facilitatora grupa podrške s ciljem educiranja i osposobljavanja za moderiranje grupa podrške.

U sklopu projekta "Psihičko zdravlje u zajednici - terapija po mjeri čovjeka“ prikazali smo 4 dokumentarna filma Daniela Macklera (detaljnije  autoru), dokumentarni film Lea Regana, dokumentarni film '4.majmun' Hrvoja Mabića te talijanski igrani film Bio jednom grad luđaka.

  • Započeli smo sa serijom projekcija u svibnju 2013. u Kući ljudskih prava u Zagrebu. Projekcijama je bio prisutan i autor te odgovarao na pitanja iz publike.
  • Tijekom sljedeće dvije godine održali smo projekcije u gradovima diljem Hrvatske, uz potporu Ministarstva zdravlja RH. Na prvoj projekciji svojih filmova u svakom gradu gostovao je i Daniel Mackler.
  • U sklopu svake projekcije predviđeno je i gostovanje  stručnjaka s  područja zaštite psihičkog zdravlja koji bi u interakciji s publikom otvorili  javni dijalog te doprinijeli senzibilizaciji šire javnost.
  • Filmovi Daniela Macklera dostupni su na internetu na slijedećem linku: http://wildtruth.net/dvdsub/hr/
  • Također, filmove možete naručiti uz donaciju od 40 kn a za pravne osobe (firme, institucije, udruge) cijena iznosi 80 kn što uključje prava na prikazivanje za nekomercijalne svrhe.
  • Narudžbe na [email protected], 097 77 35 836 ili online.