Otvoreni dijalog

Film o terapeutskom pristupu "Otvoreni dijalog" s dalekog sjevera Finske - programu koji trenutno dobiva najbolje rezultate na svijetu kod prvih psihotičnih epizoda - otprilike 85% potpunog oporavka, velikom većinom bez antipsihotika... Film možete dobiti za donaciju od 40 kn a za pravne oso ...