Koji ludi tjedan

Koji ludi tjedan

Od 5. do 12. rujna 2012. održali smo tjedan dijaloga i edukacije o psihičkoj raznolikosti pod nazivom „Koji ludi tjedan!“ Prezentirali smo tada novoosnovanu udrugu Ludrugu, ugostili Will Halla i Moosu Salie-a (poznate svjetske aktiviste na polju zaštite mentalnog zdravlja i ljudskih prava) ...