Aktivnosti unutar projekta

Aktivnosti unutar projekta

U sklopu projekta "Psihičko zdravlje u zajednici-terapija po mjeri čovjeka" Ludruga prikazuje seriju inspirativnih filmova:

Skidanje sa psihofarmaka(2012),SAD
Iscjeljujući domovi(2011),SAD-Švedska
Otvoreni dijalog(2011),SAD-Finska
Uzmi ova slomljena krila(2008),SAD