Dvije godine nakon prijave projektnog prijedloga 7. svibnja 2020. započeli smo s provedbom projekta „Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama“. Nositelj projekta je Udruga Ludruga, a provodit ćemo ga u suradnji s našim partnerima: Udrugom za psihosocijalnu pomoć Susret iz Zagreba, Stiching koalicijom za rad sa psihotraumom i mir iz Vukovara, Udrugom za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja u zajednici Gita iz Ogulina, Udrugom za unaprjeđenje duševnog zdravlja Vrapčići iz Slavonskog Broda, Udrugom za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života Lukjernica iz Dubrovnika,  Centrom za pružanje usluga u zajednici Ja kao i ti iz Osijeka I suradnicima u Splitu.
Projekt se temelji na Smjernicama za zaštitu mentalnog zdravlja u Hrvatskoj nastalih kao rezultat provedbe Twinning projekta Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja (CRO MHD), 2016-2017, koji je ukazao na nedostatak peer stručnjaka upoznatih s mogućnošću pružanja peer podrške u zajednici. Surađivali smo u dijelu aktivnosti Twininng projekta  zahvaljujući višegodišnjem iskustvu kontinuiranog provođenju grupa uzajamne psihičke peer podrške. Potaknuti tim iskustvom, u Zagrebu smo 2018. proveli edukaciju peer stručnjaka i formirali Mobilni tim peer podrške u kojem zajednički djeluju stručnjaci po iskustvu i stručnjaci s područja brige o mentalnom zdravlju, prvi takve vrste u RH.

Provođenje ovog projekta omogućava nastavak kontinuiranog rada mobilnog peer tima u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Strateški planovi i razvojne strategije u ostalih 6 županija u kojima ćemo provoditi projekt ukazuju na deficit izvaninstitucionalnih usluga u zajednici za osobe s psihosocijalnim teškoćama i članove njihovih obitelji. Projektom ćemo na tim područjima proširiti primjere dobre prakse peer podrške.

Cilj projekta je socijalno uključiti, osnažiti, te povećati kvalitetu života osoba sa psihosocijalnim teškoćama i članova njihovih obitelji. Razvijanjem peer podrške u zajednici širimo mrežu izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način doprinosimo stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH.

Kroz 18 mjeseci provedbe projekta očekujemo ostvarenje slijedećih projektnih rezultata:

  • Osnivanje i kontinuirana provedba grupa uzajamne peer podrške u 6 županija
  • Uspostava i kontinuirani rad Mobilnih timova za pružanje peer podrške u 6 županija
  • Uspostava i rad telefonske linije za emocionalnu podršku u Gradu Zagrebu
  • Ojačani kapaciteti stručnjaka po profesiji (socijalni radnici, psiholozi, soc.pedagozi...) o CARe (Comprehensive approach to rehabilitation) metodologiji i principima rada orijentiranom ka oporavku u 6 županija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., po pozivu: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“. Ukupni proračun projekta iznosi 1.497.924,11 kuna i u cijelosti je financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Obavijesti o svim projektnim aktivnostima (radionice, edukacije) pratite na ovoj web lokaciji LUDRUGA - https://www.ludruga.hr i web lokacijama naših partnera:

LUKJERNICA - https://www.facebook.com/Udruga-Lukjernica-524292738398327/

JA KAO I TI - http://jakaoiti.org/

GITA - https://www.udrugagita.com/

VRAPČIĆI - https://www.udrugavrapcici.hr/

KOALICIJA - https://www.cwwpp.org/koalicija-za-rad-sa-psihotraumom-i-za-mir.html

SUSRET - https://www.udruga-susret.hr

 

Općenito o projektu
Preuzimanje (PDF)