Izvješće o radu udruge Ludruga u 2020. godini

Izvješće o radu udruge Ludruga u 2020. godini

PROJEKTI

L(j)udilo od oporavka kroz psihosocijalnu skrb u zajednici:

 

Psihičko zdravlje u zajednici – terapija po mjeri čovjeka

 

Mobilni peer tim i psihosocijalna podrška u zajednici

 

Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe s psihosocijalnim teškoćama

 

Zagovaranje i osnaživanje osoba s teškoćama mentalnog zdravlja, mapiranje potreba i razvoj usluga u novonastalim uvjetima krize izazvane pandemijom COVID 19 i potresom u Zagrebu

Radionice, edukacije, prezentacije, predstavljanja i konzultacije

Radionice za učenike Srednje medicinske škole Vrapče u sklopu predmeta Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja

U razdoblju od siječnja do ožujka 2020. održano je ukupno 8 radionica u trajanju od po 5 sati za učenike 4. razreda Škole za medicinske sestre Vrapče u sklopu predmeta Zdravstvena njega u zaštiti mentalnog zdravlja. Radionice su osmislile i provele članice udruge Ksenija Kapelj i Vlatka Ročić Petak u suradnji s prof. Suzanom Ribarić, na temelju tema iz kurikuluma: identitet, mehanizmi obrane, stigma, terapijska komunikacija, vještine pregovaranja, krizne intervencije i stres. Tijekom izvedbe radionica korištena je metoda forum kazališta kao alata kojim se potiče i osnažuje sposobnost verbalnog izražavanja, razumijevanje i vježbanje neverbalne komunikacije u svrhu prihvaćanja multikulturalnih razlika, jačanja socijalnih vještina, razvijanja empatije i nenasilnih metoda rješavanja konflikata, razvijanja tolerancije i razumijevanja ljudskih prava.

Osmislili i organizirali terensku praksu iz kolegija „Socijalni rad s pojedincem“ za četvrtu generaciju studenata II godine Studijskog centra socijalnog rada, te za njih organizirali i proveli radionicu Aktivnog slušanja i efektivne komunikacije u veljači 2020. U ožujku 2020. Studijski centar socijalnog rada donio je Oluku o obustavi nastave i prekidu terenske nastave sukladno naputcima o zaštiti i sprječavanju epidemije Covid-19 virusa. Iskomunicirali smo novonastalu situaciju sa studentima i članovima naše udruge uključene u terensku praksu, i objasnili da će se terenska nastava i susreti pokrenuti kada se ukinu ove izvanredne mjere.

Osmislili, organizirali i proveli dvije radionice za studente šeste godine Medicinskog fakulteta u okviru kolegija Organizacija zdravstvene zaštite o radu mobilnog peer tima za psihosocijalnu podršku u zajednici i radu grupa uzajamne peer podrške u Ludruzi (veljača i ožujak 2020.).

U ožujku 2020. suočili smo se sa izazovima prouzrokovanima pandemijom virusa COVID 19 i potresom u Zagrebu. Nakon što su propisane izvanredne mjere održavanja fizičke distance podržavali smo se u zatvorenim grupama na fb-u, na WhatsAppu, a putem Zoom kanala održavali smo grupe podrške, psihoterapijske grupe, intervencije mobilnog peer tima i druženja.

Osmislili smo organizirali i proveli Radionicu korištenja aplikacija za videokonferencije kako bi potaknuli i osnažili korisnike za pružanje i primanje psihosocijalne potpore korištenjem aplikacija za videokonferencije. Polaznici su primijenili vještine stečene na radionici što je omogućilo kontinuirano provođenje svih aktivnosti putem Zoom aplikacije čime smo postizali i čuvali mentalno zdravlje u uvjetima pandemije.

Osmislili, organizirali i proveli 7 prezentacija i predstavljanja projekta "Uspostava mobilnih timova peer podrške u zajednici za osobe sa psihosocijalnim teškoćama" u 7 hrvatskih gradova (Zagreb, Dubrovnik, Split, Osijek, Vukovar, Slavonski Brod, Ogulin/Josipdol). Projekt provodimo u partnerstvu i suradnji s 8 udruga na području RH. Projektom širimo primjere dobre prakse razvijanja peer podrške u zajednici, širimo mrežu izvaninstitucionalnih usluga u lokalnim zajednicama i na taj način doprinosimo stvaranju preduvjeta za proces deinstitucionalizacije u RH. Za više informacija o projektu oformili smo zasebnu fb stranicu https://www.facebook.com/UdrugaLudruga.

Organizirali i proveli 5 dvodnevnih CARE edukacija za stručnjake iz područja mentalnog zdravlja. (Comprehensive Approach to Rehabilitation hrv. sveobuhvatni pristup rehabilitaciji) ima ulogu vodiča koji pomaže profesionalcima pronaći pravi smjer i ponuditi optimalnu podršku osobama s različitim psihosocijalnim izazovima, radionice osmislila i vodila Radmila Stojanović Babić iz partnerske organizacije Susret.

Osmislili, organizirali i proveli 5 jednodnevnih informativnih i iskustvenih radionica "Aktivno slušanje i efektivna komunikacija" kao uvod u trening facilitatora i radionice za osnivanje grupa peer podrške (u Dubrovniku, Splitu, Ogulinu, Osijeku/Vukovaru, Slavonskom Brodu).

Osmislili, organizirali i proveli 5 dvodnevnih radionica za facilitatore grupa peer podrške (trening za facilitatore) u Dubrovniku, Splitu, Ogulinu, Osijeku/Vukovaru, Slavonskom Brodu.
Kontinuirano organiziramo i provodimo grupne konzultacije za facilitatore iz svih županija obuhvaćenih EU projektom, jednom tjedno putem zoom aplikacije.

Osmislili organizirali i proveli 3 Radionice mapiranja potreba i usluga u području mentalnog zdravlja u gradu Zagrebu, Karlovačkoj županiji i Koprivničko-križevačkoj županiji putem aplikacije Zoom

Peticije, inicijative, javne akcije, obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja i prevencije suicida

Osmislili, organizirali i proveli Inicijativu „12 i 5 za mentalno zdravlje“ te pokrenuli istoimenu peticiju kojom tražimo:

  1. Hitno uvrštavanje već pripremljene Nacionalne strategije razvoja mentalnog zdravlja (2020.-2030.) u saborsku proceduru i njenu što bržu implementaciju u praksi
  2. U popis postojećih psihosocijalnih usluga koje financira HZZO uvrstiti usluge Mobilnih timova i Grupa peer podrške u zajednici.
  3. Hitno iznalaženje načina za kontinuirano financiranje programa i projekata udruga koje se bave pružanjem psihosocijalnih usluga u zajednici.

Inicijativa je prerasla u zajedničku javnu akciju članica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje koje djeluju na području RH. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja (10. listopada) udruge članice Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje u više hrvatskih gradova istovremeno organizirale su javno čitanje teksta peticije pred različitim mjerodavnim institucijama apelirajući na lokalne i državne vlasti da ubrzaju donošenje strategija i mjera nužnih za poboljšanje skrbi za osobe sa psihosocijalnim teškoćama i podrže rad udruga koje djeluju u području mentalnog zdravlja. Tekst peticije zajedno s prikupljenim potpisima potom su predani:

  • U Zagrebu - Uredu predsjednika Republike Hrvatske, Vladi Republike Hrvatske, Hrvatskom saboru, Poglavarstvu grada Zagreba, Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
  • U Splitu - Splitsko-dalmatinskoj županiji
  • U Dubrovniku - Dubrovačko-Neretvanskoj županiji, Gradu Dubrovniku
  • U Vukovaru - UO za socijalnu skrb Vukovarsko srijemske županije i Gradu Vukovaru

Povodom inicijative pozvani smo na sastanak u Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike s državnom tajnicom Marijom Pletikosom i suradnicima. Na sastanku je dogovoreno da će Ministarstvo inicirati međusektorski sastanak i ovu problematiku istaknuti na sjednici Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom kako bi se u što kraćem roku potaknulo unapređenje skrbi o osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja, odnosno psihosocijalnim poteškoćama.

Pozvani smo na sastanak u Ministarstvo zdravstva, gdje nam je rečeno da će nacrt Nacionalne strategije razvoja mentalnog zdravlja (2020.-2030.) krenuti na javnu raspravu u proljeće 2021. godine.

Povodom inicijative „12 i 5 za mentalno zdravlje“ sastali smo se na Pantovčaku s Predsjednikom Republike Hrvatske. Predsjednica udruge Ludruga koja je ujedno i predsjednica Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje, upoznala je predsjednika Milanovića s razlozima pokretanja inicijative te upozorila kako je donošenje strategije preduvjet za osiguranje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja. Osim hitnog uvrštavanja već pripremljene Nacionalne strategije razvoja mentalnog zdravlja u saborsku proceduru i njenu što bržu implementaciju u praksi, predstavnici Saveza istaknuli su i potrebu za uvrštavanje usluga Mobilnih timova i Grupa peer podrške u zajednici u popis postojećih psihosocijalnih usluga koje financira HZZO. Isto tako, ukazano je i na problem u iznalaženju načina kontinuiranog financiranja programa i projekata udruga koje se bave pružanjem psihosocijalnih usluga u zajednici.

Surađivali smo s udrugama Životna linija i Svitanje u akciji obilježavanja Svjetskog dana prevencije suicida, 10. rujna

Gostovali smo putem Zoom aplikacije na tribini Psihološkog centra za mentalno zdravlje u zajednici MentalHub na temu Bolja briga o mentalnom zdravlju na kojoj smo komparirali sisteme zdravstvene i socijalne zaštite u Srbiji i Hrvatskoj i zajedničkim naporima osmišljavali različite pravce za bolju brigu o mentalnom zdravlju.

Suorganizirali smo 4. Međunarodni transdisciplinarni simpozij BIOETIKA I APORIJE PSIHE koji se održavao on line. U okviru okruglih stolova, plenarnih izlaganja, radionica, studentske debate, raspravljali smo o temama virtualizacije ljudske psihe, strategije mentalnog zdravlja u RH, dosezima i izazovima online psihoterapija i savjetovanja, realizacije osoba putem društvenih mreža, fenomenološkim osnovicama pandemijske problematike te mnogim drugim aktualijama.

Temeljni cilj simpozija je pružiti adekvatan javni prostor za dijalog povezivanje raznih stručnjaka, entuzijasta i civilnih udruga koje u djelokrugu nose pitanja mentalnog zdravlja, skrbi nad osobama s mentalnim izazovima promijenjenih stanja svijesti, destigmatizacije psihijatrije i psihijatrijskih pacijenata te odgovornosti spram budućnosti života per se objedinjenih formom bioetičkog senzibiliteta, svojstvenog orijentacijskoj disciplini integrativnoj bioetici.

Organizatori on line Simpozija su: Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko filozofsko društvo, Udruga Ludruga, Udruga Susret, ANPEPP.

O aktivnostima udruge u medijima:

 

Financijski izvještaj
Završni financijski izvještaj za 2020. godinu