Plave priče (blue talk)

Plave priče (blue talk)

Napokon je otpočela realizacija duuugo pripremanog regionalnog projekta »Plave priče«...[Službena Facebook stranica] Projekt Plave priče uspostavlja međusobnu komunikaciju i suradnju organizacija iz Regije koje se bave pitanjima osoba s iskustvom psihičke patnje koju nazivamo mentalna bol ...

1 2 3 4 5